Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op onze dienstverlening.

 • De stallingsovereenkomst wordt, indien niet anders is afgesproken, aangegaan voor een jaar;
 • Het stallingsjaar begint op de dag van de aanmelding;
 • Het tarief wordt vastgelegd aan de hand van het langste punt van het object van de achterkant tot de voorkant / kogelkoppeling. Zie tarieven;
 • Betaling volledig tarief geschiedt vooraf na aanmelding en 1e plaatsing. Daarna jaarlijks bij vooruitbetaling per 1 april;
 • Voordat het object in de stalling wordt geplaatst dienen gasflessen en brandgevaarlijke materialen uit het object verwijderd te worden, evenals eventuele accu’s;
 • Stalling geschiedt geheel op eigen risico;
 • Het gestalde object dient naar behoren verzekerd te zijn voor brand, diefstal en schade. Beheerder Van Dorp is niet aansprakelijk voor het gestalde object;
 • Betreden van de stalling is alleen mogelijk onder begeleiding;
 • Op zon- en feestdagen zijn wij gesloten;
 • Opzegging dient schriftelijk te worden bevestigd voor 1 april;
 • Wanneer er geen expliciete opzegging plaatsvindt, wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor één jaar;
 • Het is niet toegestaan in de stalling verkoopacties te ondernemen;
 • Het gestalde object van de huurder kan ten allen tijde door de verhuurder worden verplaatst;
 • Het gestalde object mag niet door de huurder worden verplaatst;
 • Meldt het afhalen van het gestalde object 3 werkdagen voor de afhaaldatum via het formulier halen en brengen. Dit geldt niet voor het terugbrengen van het gestalde object gedurende maart t/m oktober. Afhalen en terugbrengen kan alleen tijdens openingstijden.
 • Wanneer het object voor de winterstalling wordt gestald, dient men op dat moment aan te geven in welke maand men het object wenst op te halen in het volgende jaar.
  Bv. Als aangegeven wordt ophalen in de maand juli en onverwacht wil men beschikken over het object in oktober t/m mei dan kunnen er kosten worden berekend voor het naar voren halen van het object.
  Alles gaat in goed vooraf overleg om deze onnodige kosten te voorkomen.